หน้าแรก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ข่าวกิจกรรมพิเศษ

กิจกรรม “ธรรมราชา พัฒนาจิต ชีวิตเปี่ยมสุข” โดยพระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก อ่านต่อ

โครงการตามพระดำริและจัดหารายได้ ร่วมจัดแสดงเครื่องประดับ จากโครงการ “ถักร้อย สร้อยรัก” ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว อ่านต่อ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ภายใต้แนวคิด “INNOVATION IN CANCER RESEARCH AND CARE”อ่านต่อ