ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3” จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายใต้ Run Theme : One to Ten HealthinAction 10 สีสันสร้างสุข สานพระปณิธานเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ให้การวิ่งครั้งนี้มีความหมาย….ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด
ประเภทการวิ่งและค่าสมัคร
21K Half Marathon ค่าสมัคร     700.-
10.5K Mini Marathon ค่าสมัคร 600.-
5K Micro Marathon ค่าสมัคร    500.-
2K Fun Run ค่าสมัคร                      500.-
VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะ ค่าสมัคร 1,500.-

เส้นทางให้ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกวิ่งใน10จังหวัด
1.กรุงเทพมหานคร : ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
2.นครราชสีมา : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
3.ร้อยเอ็ด : บึงพลาญชัย
4.เชียงใหม่ : อุทยานหลวงราชพฤกษ์
5.เพชรบูรณ์ : จุดชมวิวเขาค้อ
6.หนองคาย : ลานน้ำพุ อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
7.ชลบุรี : สวนสาธารณะตำหนักน้ำ และถนนเลียบชายทะเล
8.เพชรบุรี : หาดทรายเม็ดแรก โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
9.สุราษฎร์ธานี : สนามกีฬากลางจังหวัด
10.ตรัง : สนามกีฬากลางจังหวัด
รายได้สมทบทุนให้กับ 10 โครงการที่เป็นไปเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตในจังหวัดที่ท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ พร้อมกันทั่วประเทศ
22 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน ทางเว็บไซด์ www.cracharityrun.com
ติดต่อสอบถามข้อมูลคณะทำงานส่วนกลาง โทร 0 64 585 5257, 0 2576 6833-36

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3”