ขอเชิญผู้ใช้บริการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น การดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉบับที่ 2

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 3 กันยายน 2563 และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการตอบ

👉 แบบสอบถามนี้ สามารถคลิก >> https://forms.gle/gonBr3TjuvhXEFej9

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น การดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์