คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 (เรียน 4 ปี) จำนวน 80 คน (4 รอบ)

👉 รอบที่ 1 Portfolio จำนวน 50 คน
👉 รอบที่ 2 Quota จำนวน 25 คน
👉 รอบที่ 3 Admission จำนวน 5 คน
👉 รอบที่ 4 Direct Admission จำนวนตามความเหมาะสม

อ่านประกาศ >>> http://www.pccms.ac.th/?p=14496

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564