ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 3

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 3  

หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง

การชำระค่ารักษาสามารถ ชำระผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร (ไทยพาณิชย์) ชื่อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ / 067-209792-0 แล้วแสดงหลักฐานการชำระเงินกับเจ้าหน้าที่การเงินและ E-mail ส่งหลักฐานการโอนเงินที่ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ควรหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อจากการสัมผัสโดยตรง

งดให้บริการทางทันตกรรมในผู้ป่วยทั่วไป

งดให้บริการทางทันตกรรมในผู้ป่วยทั่วไป

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานทันตกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (ของดให้บริการทางทันตกรรมในผู้ป่วยทั่วไป) ยกเว้น ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน  และผู้ป่วยโรงทางระบบที่ต้องได้รับการเตรียมช่องปากก่อนให้การรักษาต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้มารับบริการ โทร 0-2576-6045 , 0-2765-5736 (งานทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)

ผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจเฉียบพลัน

ผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจเฉียบพลัน

เนื่องจาก อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ ไว้รองรับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหากติดเชื้อ COVID-19 โปรดติดต่อเข้ามารับบริการที่ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติเท่านั้น “ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้” ร่วมป้องกันและรับผิดชอบต่อตนเอง – ต่อครอบครัว – ต่อองค์กร – ต่อสังคม ร่วมมือกันให้ประเทศไทยปลอดภัยจากการแพ่ระบาด COVID-19 ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา

ประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันเชื้อไวรัส COVID -19

ประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันเชื้อไวรัส COVID -19

https://www.cra.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/getfvid_10000000_125672188999501_747487013963607100_n.mp4 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกันเชิญชวนทุกท่านป้องกันเชื้อไวรัส COVID -19 ที่ดี คือ หมั่นล้างมือก่อนและหลัง”การสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ในที่สาธารณะ ร่วมป้องกันและร่วมกันรับผิดชอบต่อตนเอง – ต่อครอบครัว – ต่อองค์กร – ต่อสังคม เพื่อให้ประเทศปลอดภัยจากการแพร่ระบาด COVID-19

กิจกรรมทบทวนความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แก่บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมทบทวนความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แก่บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “ทบทวนความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” แก่บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารบริหาร 2 (CAT)โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์(พิเศษ) วิชา มหาคุณ บรรยายให้ความรู้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับมอบแคปซูลความดันลบสำหรับป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออันตรายกรณีเคลื่อนย้ายส่งต่อการรักษาผู้ป่วย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับมอบแคปซูลความดันลบสำหรับป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออันตรายกรณีเคลื่อนย้ายส่งต่อการรักษาผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563: จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ตระหนักถึงการป้องกันและเตรียมความพร้อมโดยได้จัดมาตรการเฝ้าระวังและแนวทางคัดกรองตามนโยบายของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือกับสถานการณ์และเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตลอดจนบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่การป้องกันและคัดกรองเพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรได้ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ในบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่คัดกรองก่อนเข้าอาคาร ซึ่งได้จัดเครื่องเทอร์โมสแกน (Thermoscan) พร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อคัดกรองซักประวัติ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าอาคาร ณ บริเวณด้านหน้า และประตูผู้ป่วยฉุกเฉินของอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์, บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ และบริเวณด้านหน้าศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ รวม 4 จุด รวมทั้งการเตรียมความพร้อมหากเกิดกรณีตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 หรือเชื้อโรคอันตรายต่างๆ ทั้งนี้ คณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย ประธานหลักสูตรสื่อสุขภาพ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่ ร่วมกับ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด

การบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

การบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย คณะสามเณรนวกะทั้ง ๔๔ รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้รับการอุปสมบทเป็นะนวกโพธิอย่างสมบูรณ์ โดยมีรายนามพระอุปัชฌาย์ ดังนี้ ๑. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ๒. พระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ๓. พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาวรวิหาร ๔.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้าย ใช้อาวุธสงครามกราดยิงประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2563

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้าย ใช้อาวุธสงครามกราดยิงประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2563

https://www.cra.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/1.mp4 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้าย ใช้อาวุธสงครามกราดยิงประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ทรงพระกรุณาโปรดให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งพักรักษาอาการที่โรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา จำนวน 19 ราย, โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย พลทหาร โชคชัย

28 มกราคม 2563 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิดการแสดงนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุด​ “หลากลาย​ หลายชีวิต 2”

28 มกราคม 2563 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิดการแสดงนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุด​ “หลากลาย​ หลายชีวิต 2”

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังหอศิลป์พิมานทิพย์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเปิดการแสดงนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์​ ชุด​ “หลากลาย​ หลายชีวิต​ 2” ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการทำวิทยานิพนธ์​ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้​ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต​ สาขาวิชาทัศนศิลป์​ คณะจิตรกรรม​ ประติมากรรม​ และภาพพิมพ์​ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างศึกษาทรงปฏิบัติตามที่หลักสูตรกำหนด​ ทรงศึกษาในรายวิชาต่างๆ ทรงเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทรงจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนครั้งที่2โดยนิทรรศการ​ ชุด ” หลากลาย หลายชีวิต