คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 (เรียน 4 ปี) จำนวน 80 คน (4 รอบ) 👉 รอบที่ 1 Portfolio จำนวน 50 คน 👉 รอบที่ 2 Quota จำนวน 25 คน 👉 รอบที่ 3 Admission จำนวน 5 คน 👉 รอบที่ 4 Direct Admission จำนวนตามความเหมาะสม อ่านประกาศ

ขอเชิญรับชมและติดตามรายการ PCCMS MED – MOMENT

ขอเชิญรับชมและติดตามรายการ PCCMS MED – MOMENT

ขอเชิญรับชมและติดตามรายการ PCCMS MED – MOMENT  : เทคโนโลยีสู้โรคร้าย ความหวังใหม่เพื่อการรักษามะเร็ง กับ แพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูลย์ ที่จะพาทุกท่านไปชมเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้การรักษาโรคมะเร็งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในรายการ PCCMS MED-MOMENT พลังขับเคลื่อนเพื่อนร่วมทางสุขภาพ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.45-12.55 น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32

การเชิญถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จังหวัดอุตรดิตถ์

การเชิญถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน และกระเป๋ายาพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ มอบแก่ราษฎร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โอกาสนี้ นางมาริษา สมบัติบูรณ์ และ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และข้าราชการในพื้นที่ ได้เยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง พร้อมทั้งได้นำถุงยังชีพพระราชทาน และกระเป๋ายาพระราชทานมามอบให้จำนวน 2 ราย  

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น การดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น การดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอเชิญผู้ใช้บริการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น การดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉบับที่ 2 ขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 3 กันยายน 2563 และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการตอบ 👉 แบบสอบถามนี้ สามารถคลิก >> https://forms.gle/gonBr3TjuvhXEFej9

องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฝ้ารับพระราชทานพระโอวาท

องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฝ้ารับพระราชทานพระโอวาท

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เข้าเฝ้ารับพระราชทานพระโอวาท ประกอบด้วย นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จำนวน 391 คน โดยมีตัวแทนนักศึกษาใหม่จาก 10 หลักสูตร เฝ้าถวายธูปเทียนแพ พร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนั้น ต่อเบื้องพระพักตร์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โอกาสนี้

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ขอเชิญเข้าชมหอศิลป์พิมานทิพย์

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ขอเชิญเข้าชมหอศิลป์พิมานทิพย์

                              วันแม่ปีนี้ขอเชิญทุกท่านพาคุณแม่และครอบครัว เข้าชมหอศิลป์พิมานทิพย์ “หอศิลป์พิมานทิพย์” เป็นสถานที่  ART Gallery ตั้งอยู่ที่ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รวบรวมผลงานพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จึงเรียกว่าได้ว่าเป็นสถานที่สาย Art ไม่ควรพลาด และในช่วงเทศกาลพิเศษ “วันแม่” ประจำปี

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 3

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 3  

งดจัดกิจกรรม “ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 4 CRA Charity RUN 2020”

งดจัดกิจกรรม “ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 4 CRA Charity RUN 2020”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การงดจัดกิจกรรม “ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 4 CRA Charity RUN 2020” ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือกันรณรงค์งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน แล้วพบกันใหม่อีกครั้งในกิจกรรม ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 4 ในปี 2564  

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทรงเปิดอาคารโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทรงเปิดอาคารโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไป “โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ”  ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทรงเปิดอาคารซึ่งทรงมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินโครงการจัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2561   ด้วยทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชน ที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคมะเร็ง โดยเป็นการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชภัณฑ์ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ และต่อยอดงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการผลิต ที่สามารถนำมาใช้ได้ในมนุษย์ และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ สําหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้ต่อเนื่องสมบูรณ์ อีกทั้งเชื่อมโยงความรู้ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตเภสัชภัณฑ์กับนานาชาติ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตเภสัชภัณฑ์สําหรับรักษาโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพสูงได้ด้วยตนเอง ตามกรอบยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพระยะ 20 ปี   สำหรับ โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดําริ เป็นโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์แบบครบวงจรแห่งแรกในอาเซียน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกระดับ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ครั้งที่ 4 บริเวณ ชุมชนบางบัว หมู่บ้านอาทิตย์ เขตหลักสี่

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ครั้งที่ 4  บริเวณ ชุมชนบางบัว หมู่บ้านอาทิตย์ เขตหลักสี่

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563   สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาในเรื่องการดํารงชีพ ไม่มีงานทํา ผู้จ้างงานเลิกจ้าง ขาด รายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ณ ชุมชนบางบัว หมู่บ้านอาทิตย์ เขตหลักสี่ จึงทรงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหาร และนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพ พระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภคที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน ยาสามัญประจําบ้าน พระราชทาน