พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย”

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย”

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราชวันมหิดล เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงดำเนินพระราชจริยาวัตรอันงดงาม ในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุขและการพยาบาล  

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศาล จักษุแพทย์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศาล จักษุแพทย์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศาล จักษุแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัล J. Donald M. Gass Award และนำเสนอผลงานในงานประชุม Retina Society 2019 จากผลงานวิจัย “Genetic Analysis of Uveal Melanoma Using the Cancer Genome Atlas Classification of Uveal Melanoma as A, B, C, D” ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 13

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เสาร์สุขภาพดี ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3 พบกับทีมแพทย์จากศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ร่วมกับ คลินิกสูงวัยและความจำ และคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู การกีฬา และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เสาร์สุขภาพดี ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3 พบกับทีมแพทย์จากศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ร่วมกับ คลินิกสูงวัยและความจำ และคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู การกีฬา และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

“ข้อดี… สูงวัยเป็นสุข” Happy Elderly Life เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 – 14.00 น. สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เสาร์สุขภาพดี ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3 พบกับทีมแพทย์จากศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ร่วมกับ คลินิกสูงวัยและความจำ และคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู การกีฬา และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ✅ ส่งเสริมการดูแล ป้องกัน รักษา ลดความเสี่ยงจากความเสื่อม…สร้างสุขเพื่อผู้สูงวัย พร้อมเจาะลึกทุกข้อเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุกับทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 1️⃣ สร้างกระดูกเบอร์ดี

ดูงาน “องค์กรต้นแบบและการธำรงความยั่งยืนขององค์กรคุณธรรม” ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก

ดูงาน “องค์กรต้นแบบและการธำรงความยั่งยืนขององค์กรคุณธรรม” ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปราโมทย์ โชติมงคล อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำคณะเข้าร่วมศึกษาดูงาน “องค์กรต้นแบบและการธำรงความยั่งยืนขององค์กรคุณธรรม” ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก และโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมและส่งเสริมธรรมาภิบาลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้บริหาร และตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ไปศึกษาดูงาน มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถึงขั้นตอนการพัฒนา เทคนิคการดำเนินการ และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรม รวมทั้งมีโอกาสประเมินบรรยากาศขององค์กรคุณธรรมด้วยตนเอง เห็นคุณค่าและเกิดแรงบันดาลใจ มุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้มีลักษณะเป็นราชวิทยาลัยคุณธรรมต่อไป  

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานพระวโรกาสให้ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าเฝ้าถวายธูปเทียนแพ และกล่าวคำถวายปฏิญาณ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานพระวโรกาสให้ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าเฝ้าถวายธูปเทียนแพ และกล่าวคำถวายปฏิญาณ

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานพระวโรกาสให้ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รวม 425 คน ประกอบด้วย นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬา ภรณ์ และนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ (HEALTH AMBASSADOR ) โดยมีผู้แทนนักศึกษาใหม่ จาก 9 หลักสูตร เฝ้าถวายธูปเทียนแพ และกล่าวคำถวายปฏิญาณ ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในโอกาสนี้ ทรงพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ทรงเล่าถึงการทรงงานใน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงได้รับ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯสถาปนาฐานันดรศักดิ์เฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงได้รับ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯสถาปนาฐานันดรศักดิ์เฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยัง อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กราบทูลถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงได้รับ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯสถาปนาฐานันดรศักดิ์เฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทรงได้รับเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม

“การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”

“การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”

8 สิงหาคม 2562 เวลา 16.53 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเปิด “การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ซึ่งคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม Convention Hall ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี นายขจร จิตสุขุมมงคล ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง รักษาการรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ศาสตราจารย์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ (Health Ambassador) รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ (Health Ambassador) รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ (Health Ambassador) รุ่นที่ 2   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ภัยพิบัติ และการดูแลผู้สูงอายุ จึงกำหนดจัดหลักสูตร สื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงกลไกการเกิด การป้องกัน การดูแลรักษา รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้แก่ประชาชนในสังคม การนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสื่อสุขภาพและคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ ได้มีการดำเนินการและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรม จำนวน 165 คน ตามเอกสารแนบ ประกาศ รายชื่อผู้อบรมสื่อสุขภาพ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3”

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3”

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3” จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายใต้ Run Theme : One to Ten HealthinAction 10 สีสันสร้างสุข สานพระปณิธานเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ให้การวิ่งครั้งนี้มีความหมาย….ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ประเภทการวิ่งและค่าสมัคร 21K Half Marathon ค่าสมัคร     700.- 10.5K Mini Marathon