องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฝ้ารับพระราชทานพระโอวาท

องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฝ้ารับพระราชทานพระโอวาท

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เข้าเฝ้ารับพระราชทานพระโอวาท ประกอบด้วย นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จำนวน 391 คน โดยมีตัวแทนนักศึกษาใหม่จาก 10 หลักสูตร เฝ้าถวายธูปเทียนแพ พร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนั้น ต่อเบื้องพระพักตร์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โอกาสนี้

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ขอเชิญเข้าชมหอศิลป์พิมานทิพย์

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ขอเชิญเข้าชมหอศิลป์พิมานทิพย์

                              วันแม่ปีนี้ขอเชิญทุกท่านพาคุณแม่และครอบครัว เข้าชมหอศิลป์พิมานทิพย์ “หอศิลป์พิมานทิพย์” เป็นสถานที่  ART Gallery ตั้งอยู่ที่ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รวบรวมผลงานพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จึงเรียกว่าได้ว่าเป็นสถานที่สาย Art ไม่ควรพลาด และในช่วงเทศกาลพิเศษ “วันแม่” ประจำปี

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 3

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 3  

งดจัดกิจกรรม “ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 4 CRA Charity RUN 2020”

งดจัดกิจกรรม “ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 4 CRA Charity RUN 2020”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การงดจัดกิจกรรม “ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 4 CRA Charity RUN 2020” ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือกันรณรงค์งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน แล้วพบกันใหม่อีกครั้งในกิจกรรม ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 4 ในปี 2564  

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทรงเปิดอาคารโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทรงเปิดอาคารโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไป “โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ”  ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทรงเปิดอาคารซึ่งทรงมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินโครงการจัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2561   ด้วยทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชน ที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคมะเร็ง โดยเป็นการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชภัณฑ์ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ และต่อยอดงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการผลิต ที่สามารถนำมาใช้ได้ในมนุษย์ และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ สําหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้ต่อเนื่องสมบูรณ์ อีกทั้งเชื่อมโยงความรู้ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตเภสัชภัณฑ์กับนานาชาติ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตเภสัชภัณฑ์สําหรับรักษาโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพสูงได้ด้วยตนเอง ตามกรอบยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพระยะ 20 ปี   สำหรับ โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดําริ เป็นโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์แบบครบวงจรแห่งแรกในอาเซียน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกระดับ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ครั้งที่ 4 บริเวณ ชุมชนบางบัว หมู่บ้านอาทิตย์ เขตหลักสี่

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ครั้งที่ 4  บริเวณ ชุมชนบางบัว หมู่บ้านอาทิตย์ เขตหลักสี่

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563   สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาในเรื่องการดํารงชีพ ไม่มีงานทํา ผู้จ้างงานเลิกจ้าง ขาด รายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ณ ชุมชนบางบัว หมู่บ้านอาทิตย์ เขตหลักสี่ จึงทรงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหาร และนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพ พระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภคที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน ยาสามัญประจําบ้าน พระราชทาน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดงานแถลงข่าว “เฉลิมพระเกียรติเจ้าหญิงของปวงประชา เฉลิมพระนามกรมพระศรีสวางควัฒน”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดงานแถลงข่าว “เฉลิมพระเกียรติเจ้าหญิงของปวงประชา เฉลิมพระนามกรมพระศรีสวางควัฒน”

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม 2563  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องราวประวัติศาสตร์ราชสำนัก ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน” และ “กรมพระรัตนโกสินทร์” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๖๓ พรรษา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ บ้านปาร์คนายเลิศ   ชุดแบบอักษรพระราชทานจุฬาภรณ์ลิขิต โดยมีแรงบันดาลใจจาก พระจริยวัตร พระปรีชาสามารถ และพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ พร้อมให้ดาวน์โหลดฟรี หรือร่วมบริจาคที่เว็บไซต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ www.cra.ac.th  

โครงการบำเพ็ญพระกุศล โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ในชุมชนชาวไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการบำเพ็ญพระกุศล โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ในชุมชนชาวไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศล “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ซึ่งเป็นโครงการตรวจคัดกรองหาภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID -19 ให้กับประชาชนชาวไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยมีประวัติติดเชื้อ COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 15,000 ราย โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รองคณบดีคณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมให้รายละเอียดโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ ทรงเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดำริ ๙๐๖

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ ทรงเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดำริ ๙๐๖

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ ทรงเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดำริ ๙๐๖ โฉมใหม่ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิภัทรมหานุสรณ์ ร่วมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้ารับเสด็จ สำหรับร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดำริ ๙๐๖ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสานต่อพระปณิธานในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทั่วประเทศ ให้ได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานสากลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และเพื่อช่วยกันสนับสนุนให้ประชาชนและสังคมไทยมีสุขภาวะที่ดี ผ่านการร่วมบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ และโครงการในพระดำริต่างๆ เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ อันได้แก่ มูลนิธิจุฬาภรณ์ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ครั้งที่ 3 บริเวณชุมชนร่วมพัฒนาและชุมชนเทวสุนทร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ครั้งที่ 3 บริเวณชุมชนร่วมพัฒนาและชุมชนเทวสุนทร

  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ครั้งที่ 3 ชุมชนร่วมพัฒนาและชุมชนเทวสุนทร   ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาในเรื่องการดำรงชีพ ไม่มีงานทำ ผู้จ้างงานเลิกจ้าง ขาดรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหาร และนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบให้กับประชาชนบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาและชุมชนเทวสุนทร รอบรั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์