background

ข่าวสารและกิจกรรม

Image

ข่าวสารน่ารู้

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

เปิดตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้อ่านฟรี กระจายองค์ความรู้ตามแผนปฏิรูปประเทศ

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๓ ส.ค. ๒๕๖๕

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาบริการทางการแพทย์ สิงหาคม ๒๕๖๕

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมประกอบการร้านค้า/ร้านอาหาร

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๘ ก.ค. ๒๕๖๕

ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๗ ก.ค. ๒๕๖๕

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๖ ก.ค. ๒๕๖๕

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แนะแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ปีละ ๒ ครั้ง

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

ผู้ร่วมบริจาคสิ่งของและเงินสนับสนุนกิจกรรมและบริการทางการแพทย์ มิถุนายน ๒๕๖๕

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

เสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศลและเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์

+ ดูเพิ่มเติม
background

ปฏิทินกิจกรรม