background

กิจกรรมเพื่อสังคม

ทำดีด้วยความเพียรและจิตเมตตา

Image

กิจกรรมเพื่อสังคม

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๖

หน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๔ ปี รพ.จุฬาภรณ์

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๐ ต.ค. ๒๕๖๖

เสด็จทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทานในจังหวัดชัยนาท เนื่องในวันมหิดล

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๖

รจภ. ออกหน่วยแพทย์พระราชทานพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๖

รจภ. เชิญถุงยังชีพพร้อมสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖

หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖

หน่วยแพทย์พระราชทานลงพื้นที่ตรวจรักษาโรค ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมฯ

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๕ ก.ค. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็นและตรวจสุขภาพประชาชนในเขตดอนเมือง

+ ดูเพิ่มเติม