background

กิจกรรมเพื่อสังคม

ทำดีด้วยความเพียรและจิตเมตตา

Image

กิจกรรมเพื่อสังคม

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็นและตรวจสุขภาพประชาชนในเขตดอนเมือง

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๖

จิตอาสานักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมล้างบ่อเต่าและกรงสุนัข

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๖

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “กวนน้ำยา...ปันน้ำใจให้สถานสงเคราะห์” โดยนักศึกษา รจภ.

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๖

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพช่องปากและฟันในเด็กเล็ก

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖

กิจกรรมบรรยายพร้อมบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๕ มี.ค. ๒๕๖๖

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง "โรคมะเร็งและการคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น"

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๖

นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ลงพื้นที่ทำกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดไทรน้อย

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๙ ม.ค. ๒๕๖๖

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์​ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย มกราคม ๒๕๖๖

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๕

รจภ.​ จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างความแข็งแรงด้านสุขภาพให้กับชุมชนชนบท

+ ดูเพิ่มเติม