background

กิจกรรมเพื่อสังคม

ทำดีด้วยความเพียรและจิตเมตตา

Image

กิจกรรมเพื่อสังคม

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๗

โครงการ “พยาบาลศาสตร์จิตอาสาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ : ปันรัก ปันน้ำใจให้น้อง” ครั้งที่ ๓

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๗

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๔ เม.ย. ๒๕๖๗

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้แก่วัดและสถานสงเคราะห์

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒ เม.ย. ๒๕๖๗

หน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรค เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑ มี.ค. ๒๕๖๗

นักศึกษาพยาบาลจัดกิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนช่วงวัยรุ่น

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ร่วมกับ รพ.บ้านหลวง ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ จ.น่าน

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดกิจกรรมพัฒนาอาสาจุฬาภรณ์ ณ จังหวัดน่าน

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗

เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม่

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ยะลา

+ ดูเพิ่มเติม