background

ข่าวสารและกิจกรรม

Image

ข่าวสารน่ารู้

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๖

MAY is Pelvic Pain Awareness แคมเปญรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ “ปวดท้องน้อย”

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๖

พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๖

พิธีปิดโครงการ เปิดบ้านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ค่ายยุวชนภาคฤดูร้อน

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๖

แจ้ง หน่วยงานผู้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑ พ.ค. ๒๕๖๖

ทีมงานอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ของ รจภ. ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๖

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๖

ศูนย์ไซโคลตรอน รพ.จุฬาภรณ์ ได้รับรางวัลระดับ“ดีเด่น” จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๖

งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา คว้ารางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน ในระดับ “ดีมาก”

+ ดูเพิ่มเติม
background

ปฏิทินกิจกรรม