ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์​ สรุปการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ ๑

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๔ | การดู ๓๐๗๖๕๒ ครั้ง

image widget
image widget
image widget


สรุปการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ ๑ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรให้องค์กร/บริษัททั้งหมดที่ยืนความประสงค์เข้ามาตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  รวมทั้งสิ้น ๑๗,๓๖๑ บริษัท เป็นจำนวน ๒,๓๗๐,๗๖๖ คน

องค์กรและบริษัทที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการโอนเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน 
โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายใน ๓ วันหลังจากได้รับการยืนยันทางอีเมล จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรต่อไป

ตรวจสอบสถานะการจัดสรรที่ https://vaccine.cra.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. ๐ ๒๐๗๘ ๙๓๕๐

background

ปฏิทินกิจกรรม