หอศิลป์ทิพย์พิมาน

background
image widget

พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของ "เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์" กับนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์
"หลากลาย หลายชีวิต" ผลงานวิทยานิพนธ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


"...งานศิลปะทำให้ข้าพเจ้ามีความสุข ข้าพเจ้าจึงอยากแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย..."

พระดำรัส ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

image widget

อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับพระปรีชาสามารถด้านศิลปะ โดยทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต​ สาขาวิชาทัศนศิลป์​ คณะจิตรกรรม​ ประติมากรรม​ และภาพพิมพ์​ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทรงจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนจำนวน ๒ ครั้ง ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตามข้อกำหนดของหลักสูตรในชุด “หลากลาย หลายชีวิต” นิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ได้รวมพระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะกึ่งแฟนตาซีผสมผสานกับลักษณะของงานศิลปะแบบนาอีฟ (Naïve Art) หรืองานที่ไม่ใช้หลักทฤษฎีทางวิชาการของศิลปะใด ๆ แต่สร้างสรรค์ออกไปตามสัญชาตญาณ และความรู้สึกภายในจิตใต้สำนึก ทรงใช้ “เสือ” เป็นสัญลักษณ์ แทนความหมายของเจ้าป่า​ หรือพระราชา​ ซึ่งเปรียบเสมือนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงปกครองเหนือราชอาณาจักรของพระองค์​ เป็นราชาผู้ปกครองดินแดนด้วยพระเมตตา​ ห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์​ตลอดเวลา​ ลวดลายของเสือยังปรากฏเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ DNA หรือชื่อย่อทางสารพันธุกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ทางด้านวิทยาศาสตร์ อันเป็นพระประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มาผสมผสานกับจินตนาการจากจิตใต้สำนึก ตามบริบทแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกผ่านรูปทรงและความหมายของพื้นที่ต่าง ๆ ที่ทรงคุ้นเคย ผ่านลายเส้นที่ทรงวาดลงบนผืนกระดาษที่แสดงถึงความแม่นยำ เด็ดเดี่ยว เคลื่อนไหว มีชีวิต​ มีลมหายใจ มีจิตวิญญาณ เพื่อส่งต่อความฝัน ความรู้สึกที่เปี่ยมไปด้วยความรักต่อตนเอง ครอบครัว ราษฎรชาวไทยไปจนกระทั่งผู้คนในโลกนี้ได้อย่างเต็มที่

image widget

นิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “หลากลาย หลายชีวิต” ผลงานจากวิทยานิพนธ์การศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต​ มหาวิทยาลัยศิลปากรของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัดแสดง ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย หอศิลป์ทิพย์พิมาน อาคาร ๑ จัดแสดงผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ในชุด “หลากลาย หลายชีวิต ครั้งที่ ๑” คอลเลคชั่นเสือในสภาพแวดล้อมและอิริยาบถต่างๆ คอลเลคชั่นผีเสื้อและดอกไม้ ประติมากรรมแขวนลอย รวมถึง Digital Interactive Art Exhibition และร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เช่น เสื้อ แก้วน้ำ พวงกุญแจเครื่องหนัง เครื่องประดับอัญมณี และน้ำหอม และหอศิลป์ทิพย์พิมาน อาคาร ๒ เป็นอาคาร ๕ ชั้น โดยชั้นที่ ๑-๓ จัดแสดงผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ในชุด “หลากลาย หลายชีวิต ครั้งที่ ๒” นำแสดงผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์แบ่งออกเป็น ๙ กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ ๑ อัตลักษณ์ของเสือ

กลุ่มที่ ๒ เสือกับธรรมชาติการจัดวาง

กลุ่มที่ ๓ เสือกับลายเส้นและภาพขาวดำ

กลุ่มที่ ๔ เสือสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มที่ ๕ เสือกับจินตนาการสร้างสรรค์

กลุ่มที่ ๖ เสือ ดอกไม้ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ

กลุ่มที่ ๗ นกฮูกกับสัตว์มีปีก

กลุ่มที่ ๘ จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในเทคนิคภาพพิมพ์​

กลุ่มที่ ๙ ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ในกระบวนการอื่นๆ​ ผสมผสานการถ่ายทอดภาพวาดฝีพระหัตถ์ในรูปแบบศิลปะการติดตั้งหรือ ​​​​​​​Installation Art 

สร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าชมได้รู้สึกเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย มีความสุข
ที่ได้ชื่นชมผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ สมดังพระปณิธานขององค์ศิลปิน
ที่ทรงอยากแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยผ่านศิลปะ
ที่พระองค์ได้ทรงสร้างสรรค์ขึ้น


สำหรับชั้นที่ ๔ จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี เครื่องดนตรีแห่งราชสำนักจีน “กู่เจิง” นิทรรศการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม ชุด “สายสัมพันธ์ สองแผ่นดิน” ครั้งที่ ๑-๖ ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และห้องจัดแสดง “เลโก้” ที่ทรงใช้เวลาว่างจากพระกรณียกิจให้เป็นประโยชน์ ทรงฝึกสมาธิต่อตัวเลโก้ทุกชิ้นด้วยพระองค์เอง

ทั้งนี้ ผลงานทั้งหมดจัดแสดงเป็นนิทรรศการถาวรให้ประชาชนได้เข้าชมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์พระองค์นี้ ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เปิดบริการให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ค่าบัตรเข้าชม ๑๕๐ บาท ซึ่งจะได้รับแก้วเซรามิคภาพวาดฝีพระหัตถ์เป็นของที่ระลึก (เด็กและผู้สูงอายุ ไม่เก็บค่าบัตรเข้าชม) ทั้งนี้รายได้นำสมทบทุนมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ


ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับงานนิทรรศการ "หลากลาย หลายชีวิต" ได้ที่ https://youtu.be/w3hC4CO3vGg

ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับนิทรรศการสิริศิลปิน ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน มหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๒ Thailand Biennale Korat 2021 ได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=-KWCFgi2n6s


image widget

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของหอศิลป์ทิพย์พิมาน ได้ที่ 

https://www.facebook.com/TippimarnArtGallery/

background image widget