background

จัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ๒๕๖๕

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๔

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณ ปี ๒๕๖๔

๑ มี.ค. ๒๕๖๔

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณ ปี ๒๕๖๓

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณ ปี ๒๕๖๒

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณ ปี ๒๕๖๑