background

ข่าวสารและกิจกรรม

Image

ข่าวสารน่ารู้

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและอปท. ครั้งที่ ๔

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๔

รจภ.ทำความดีฉีดวัคซีนแก่พระภิกษุ/นักบวช ถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและอปท. ครั้งที่ ๓

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๔

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๔

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและอปท. ครั้งที่ ๒

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๔

การบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสู้ภัย Covid-๑๙ และบริการทางการแพทย์ เดือน กรกฎาคม

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำทีมแพทย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและอปท. ครั้งที่ ๑

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๔

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์​ สรุปการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ ๑

+ ดูเพิ่มเติม
background

ปฏิทินกิจกรรม