background

ข่าวสารและกิจกรรม

Image

ข่าวสารน่ารู้

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๔

ดาราศิลปินพร้อมครอบครัวนำร่องทดลองระบบฉีดวัคซีนโควิด-๑๙สร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศ

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยโควิด-๑๙

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๔

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดทีมบริการตรวจเชิงรุก ลงพื้นที่ค้นหาผู้ติดเชื้อ Covid-๑๙

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๔

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการก้าวผ่านโควิดไปด้วยกัน พฤษภาคม ๒๕๖๔

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ปตท. ผนึกกำลังขับเคลื่อนพัฒนาด้านการแพทย์ สาธารณสุข

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาด้านการแพทย์

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๔

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๓ พ.ค. ๒๕๖๔

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี ๒๕๖๔

+ ดูเพิ่มเติม
background

ปฏิทินกิจกรรม