background

ข่าวสารและกิจกรรม

Image

ข่าวสารน่ารู้

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเครื่องกันหนาวให้ราษฎร ๖ จังหวัด

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔

ร่วมภาคภูมิใจในผลการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ ๓ จังหวัดภาคใต้

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๔

แพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประเดิมตำแหน่ง 'ผศ.ป.' ๒ คนแรกของประเทศ

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

เปิดจองหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด ศรีสวางควัฒน และหนังสือ กรมพระ กรุงรัตนโกสินทร์

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๓

รจภ.จัดหน่วยแพทย์พระราชทานตรวจสุขภาพประชาชน ๑๐๖ ราย

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓

หน่วยแพทย์พระราชทานออกตรวจเยี่ยมชุมชนรอบรั้วจุฬาภรณ์

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาบริการทางการแพทย์

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

ประกาศผลรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DIGIFAM AWARDS ครั้งที่ ๒

+ ดูเพิ่มเติม
background

ปฏิทินกิจกรรม