background

กิจกรรมเพื่อสังคม

ทำดีด้วยความเพียรและจิตเมตตา

Image

กิจกรรมเพื่อสังคม

๔ เม.ย. ๒๕๖๗

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้แก่วัดและสถานสงเคราะห์

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒ เม.ย. ๒๕๖๗

หน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรค เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑ มี.ค. ๒๕๖๗

นักศึกษาพยาบาลจัดกิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนช่วงวัยรุ่น

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ร่วมกับ รพ.บ้านหลวง ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ จ.น่าน

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดกิจกรรมพัฒนาอาสาจุฬาภรณ์ ณ จังหวัดน่าน

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗

เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม่

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ยะลา

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗

รจภ.​ ร่วมกับ รร.เคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๒ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย จ.นครพนม

+ ดูเพิ่มเติม