หน้าแรก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ข่าวกิจกรรมพิเศษ

12 ตุลาคม 2561: ราชวิทยาจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จากวัดดอนเมือง จำนวน 10 รูป อ่านต่อ

22 ตุลาคม 2561 : บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มอบเงินบริจาคสนับสนุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 1,000,000 บาท อ่านต่อ

5 กันยายน 2561: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ่านต่อ

30 สิงหาคม 2561: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดโครงการ “เดินขึ้นบันได วิถีคนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” รณรงค์ลดการใช้พลังงาน ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร อ่านต่อ