บริจาค

โครงการปันบุญ

อยากให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นทึ่พึ่งพิงของชนชั้นกลาง จนถึงคนที่ยากไร้ ให้ได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยม